Adoptievoorwaarden

>> Er worden geen kittens van Cattery aan de Kruidenbeek via het Internet verkocht. De nieuwe eigenaars moeten persoonlijk het katje komen bezoeken om zo ook het karakter en charme van het katje te leren kennen.

>> Kittens van Cattery aan de Kruidenbeek worden door ons bij de nieuwe eigenaar thuis afgegeven, dit om onnodige stress te vermijden.

>> Kittens worden nooit alleen geplaatst. Katten zijn sociale dieren, dus we kiezen ervoor katten een natuurlijke sociale omgeving te genieten. Wenst u hier meer informatie over, contacteer ons op 0486 17 80 98.

>> Indien een katje van Cattery aan de Kruidenbeek in de toekomst (na de adoptie) moet herplaatst worden, om eender welke reden ook, moet onze cattery  ingelicht worden. Indien de kat niet bij directe familie wordt herplaatst, zorgen wij voor de herplaatsing.

>> Bij de adoptieovereenkomst van Cattery aan de Kruidenbeek verklaren wij dat het geadopteerde kitten perfect gezond is, volledig antiparasitair behandeld en tweemaal ingeend tegen katten- en niesziekte. Indien er in de toekomst toch een voorval bestaat van ziekte, ligt dit buiten onze verantwoordelijkheid.

>> Een katje van Cattery aan de Kruidenbeek kan gereserveerd worden, mits betaling van een adoptievoorschot.

>> Kittens die verkocht worden als huisdier worden gesteriliseerd of gecastreerd afgegeven aan de nieuwe eigenaar.

>> Wanneer een katje van Cattery  aan de Kruidenbeek wordt geadopteerd is het vereist dat het in de toekomst de nodige verzorging zal krijgen. Verzorging zoals kwaliteitsvoeding, jaarlijkse inentingen (katten- en niesziekte), dierenartsbezoeken in geval van ziekten en ongeval, enz.

>> Kittens van Cattery aan de Kruidenbeek worden NIET verkocht aan gezinnen die, naar onze mening, gevaarlijke huisdieren bezitten (zoals grote honden, gevaarlijke amfibieën enz.)  Dit uit veiligheidsoverwegingen en voor het welzijn van de katjes.

>> Wij houden ons het recht om ten allen tijde een adoptieovereenkomst of belofte stop te zetten, zonder het verstrekken van enige verantwoording.

>> Er is geen discussie over de adoptievoorwaarden. Deze adoptievoorwaarden zijn opgesteld ENKEL EN ALLEEN met oog op het welzijn van de katjes. Indien u hier verdere vragen over heeft, mag u ons gerust contacteren.